Punt d’Acolliment del Centre BTT de La Selva

Horari:
De 9.00 a 17.00h. de dilluns a divendres.
Més informació: www.viesverdes.org