Museu d’Història de la Ciutat de Girona

El Museu d’Història de la Ciutat és un museu viu, que s’obre a la ciutat, que es mou i que convida a la participació.