Jaciment arqueològic d’Empúries

Mosaic romà de rajoles de ceràmica

© Quim Colomer